تماس با ما ( 02144824699 )

راهکارهای مبتنی بر IT

مشاوره در زمینه IT بسیار مهم است و یکی از دلایل اهمیت آن این هست که اغلب پیمانکاران و سفارش دهندگان نرم افزار ها اطلاعات صحیح و کامل و بروزی از نیاز های گروه کاربری نرم افزار خود و همچنین موانع مختلف در تولید و طراحی و ارایه محصول خود را ندارند و از جهتی دیگر هم اهمیت دارد که پیمانکاران و سفارش دهندگان نرم افزار  مشاوره گرفتن از یک تیم مجرب و متخصص در زمینه IT را ناکارمد میدانند و در این زمینه هزینه نمیکنند و در نهایت ممکن هست که نرم افزار آنها توسط یک تیم توسعه نا مناسب و به روشی نا مناسب تولید شود و همچنین ممکن هست برآورد آنها از جامعه هدف محصول خود اشتباه بوده و باعث خسارات و زیانهای مالی زیادی شود از این رو همانطور که مشاوره در هر امری لازم و ضروری هست در IT هم باید انجام شود تا راهکارهای مناسب و احتمال موفقیت هر کدام از آنها به مشتری ارایه شود.