تماس با ما ( 02144824699 )

آیا قابلیت های موجود در Mountain Lion برای کاربران Lion یا Snow Leopard نیز مهیا می شود؟