تماس با ما ( 02144824699 )

طراحی و راه اندازی شبکه

شبکه ها کامپیوتری کاربردهای فراوانی دارند از جمله این که میتوانند در یک شرکت یا ارگان دولتی راه اندازی شوند تا اتوماسیون اداری مورد نظر تحت شبکه و برای کاربران آن محل قابل استفاده باشد و امکان استفاده همه کاربران به دستگاهای خروجی مانند پرینتر را فراهم میکند. از این رو اهمیت زیادی دارند و لازمه یک شرکت هستند که بخشهای مختلف نیاز هست که به یکدیگر متصل باشند و البته طراحی یک ساختار شبکه ای مناسب مهم است زیرا نیاز های یک ارگان دولتی و یا شرکت را پوشش دهد و کمترین هزینه از نظر سرور و دیگر تجهیزات شبکه ای را داشته باشد.