تماس با ما ( 02144824699 )

تولید نرم افزار

یک نرم افزار برای اینکه تولید بشود و بتواند تمامی نیاز های که برای آن در نظر گرفته شده است را در بر گیرد در ابتدای امر نیاز هست تا بصورت جامع با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلفی از جمله کارایی َ بروز بودن َ برطرف کردن نیاز کاربران َ  و … تحلیل شود. و پس از تحلیل نرم افزار  فرایند طراحی و تولید آن توسط مهندسین توسعه نرم افزار شروع میشود در این بخش سعی بر این هست که ارتباط تنگاتنگی با پیمانکار و یا سفارش دهنده نرم افزار وجود داشته باشد تا خروجی که در نهایت توسط تیم توسعه نرم افزار ایجاد میشود کمترین مغایرت را با انتظارات پیمانکار داشته باشد و در عین حال که تیم توسعه باید انتظارات و خواسته های مد نظر پیمانکار را بر طرف کنند در مواردی هم نیاز هست که او را از انتظارات احتمالی مشتریان وی آگاه سازند. و پس از تولید نرم افزار تیم توسعه و پیمانکار بر اساس روندی که با مشتریان نرم افزار در ارتباطند و مطالبات آنها دریافت میکنند تغییراتی در ساختار نرم افزار ایجاد میکنند و همچنین تیم پشتیبانی هم اشکالاتی احتمالی که در سیستم رخ میدهد را بر طرف میکند. و البته این روند تقریبا تا همیشه نیاز هست که ادامه داشته باشد همچون نرم افزارهای بزرگ و مشهور دنیا زیرا که نیاز های کاربران و تجهیزات مورد استفاده مدام در حال تغییر هستند.